Friday, 11 November 2005


Gwnes i frecwast fawr y bore ma. Mae wyau yn prin nawr!
I had a big breakfast this morning. Eggs are rare now!

No comments: