Sunday, 27 January 2008

Mae'r tywydd wedi bod yn sych, felly dyn ni wedi bod yn gweithio ar y tô eto...

1 comment:

Malc said...

Oh hell, I've only been away a few days and Jessica's gone native.

Nos da. . .

. . . for now.