Monday, 1 January 2007

Nadolig Llawen i Bawb!

Happy New Year to everybody -- hopefully this will be a good one.
Blwyddyn Newydd Dda i bawb -- gobeithio bydd e'n da.

We did have a bit of frost just before Xmas, but now of course it is raining again.
Roedd hi'n rhewi cyn Nadolig, ond nawr mae hi'n bwrw glaw fel arfer.


I knitted this hat in Scarlets colours for my friend David's birthday:
Gwaues i het yma yn lliwiau Scarlets am penblwydd David fy ffrind:

No comments: